HOME > 알림마당 > 고시공고

고시공고

페이스북에 공유하기 트위터에 공유하기 구글에 공유하기 프린트

인천지방해양수산청 기간제 근로자 채용 공고

인천지방해양수산청 기간제 근로자 채용 공고
운영지원과 전한님
2021. 4. 6. 97

인천지방해양수산청 공고 제2021-62호


해양수산부 인천지방해양수산청에서 근무할 기간제 근로자 채용 계획을 다음과 같이 공고합니다.


                                                                                               2021년 4월 6일

                                                                                               인천지방해양수산청장 

목록

  • 담당자 : 운영지원과
  • 연락처 : 032-880-6233